LK88 Quyền và nghĩa vụ đối với đại lý

1.LK88 Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ đăng ký các thành viên của đại lý và quan sát tình trạng cá cược của họ. Đại lý và các thành viên phải đồng ý và tuân thủ LK88 bet Quy chế thành viên. Chính sách và quy trình hoạt động. LK88 Bảo lưu quyền từ chối hoặc đóng băng tài khoản đại lý/thành viên

2.Đại lý được phép đăng nhập vào bất cứ lúc nào để quan sát tình trạng cá cược của các thành viên. Tổng quan hoạt động của các thành viên trên website LK88. Bộ phận chăm sóc khách hàng của đại lý sẽ tính hoa hồng dựa trên các thành viên của đại lý

3.LK88 Bảo lưu quyền sửa đổi bất kỳ quy định nào trong hợp đồng, bao gồm:. Vi phạm hoa hồng, kế hoạch, thủ tục và thanh toán, quyền tham khảo các quy định về kế hoạch. LK88 Đại lý sẽ được thông báo qua email, trên trang web, v.v. Đại lý phản đối sửa đổi và có thể chọn chấm dứt hợp đồng hoặc liên hệ với nhân viên khách hàng để phản ánh ý kiến. Nếu đại lý không có ý kiến ​​phản đối sau khi sửa đổi sẽ được coi là hợp đồng mặc định. Đại lý phải tuân thủ các quy định liên quan sau khi thay đổi

2,Quyền và nghĩa vụ của liên minh đại lý LK88 của liên minh đại lý

1.Đại lý nên cố gắng để công bố rộng rãi quảng bá trên nhiều phương tiện khác nhau LK88. Tối đa hóa lợi nhuận của đại lý. LK88 Có thể quảng bá với hình ảnh tích cực mà không vi phạm pháp luật LK88. Và có trách nhiệm thông báo cho các thành viên LK88 các điều khoản và sản phẩm ưu đãi liên quan

2.Được chọn bởi đại lý LK88 Nếu phương thức khuyến mại yêu cầu thanh toán, đại lý sẽ chịu chi phí

3.Bất kỳ LK88 Thông tin liên quan bao gồm:. Biểu trưng, ​​báo cáo, màn hình trò chơi, bản vẽ, chữ viết, v.v. Đại lý sẽ không sao chép, tiết lộ hoặc phân phối tài liệu liên quan mà không được phép. { serverAdmin }. Bảo lưu quyền công tố trước pháp luật. Quý đại lý có nhu cầu liên quan trong việc xúc tiến kinh doanh xin vui lòng liên hệ LK88.

3,Điều khoản quy tắc

1.Tất cả các cấp đại lý không được LK88 Nếu bạn được phép mở tài khoản đại lý kép / nhiều tài khoản. Bạn không thể kiếm tiền hoa hồng từ tài khoản hoặc các bên liên quan. LK88 Hãy nhớ rằng đại lý ở bất kỳ cấp độ nào không được đặt cược bằng tài khoản đại lý. LK88 Quyền chấm dứt và niêm phong tài khoản và tất cả hoa hồng kiếm được trong trò chơi。

2.Để đảm bảo tất cả LK88 Quyền riêng tư và quyền của tài khoản thành viên. LK88 Sẽ không cung cấp bất kỳ mật khẩu thành viên. Hoặc thông tin cá nhân của thành viên. Đại lý cung cấp cũng không được phép lấy bất kỳ dữ liệu thanh viên bất kìa hình thức nào. LK88 hoặc tự ý đăng nhập vào tài khoản thành viên cấp thấp hơn. LK88 Có quyền hủy tiền thưởng liên minh đại lý và hủy tài khoản liên minh đại lý.

3.Các thành viên của liên minh đại lý không được mở nhiều hơn một tài khoản LK88. Có quyền yêu cầu thành viên cung cấp giấy tờ tùy thân hợp lệ để xác minh thông tin. Của thành viên và có quyền xác định xem có lặp lại thành viên theo ip hay không. Trong trường hợp vi phạm các vấn đề trên. LK88 Có quyền chấm dứt trò chơi của người chơi và niêm phong tài khoản và tất cả hoa hồng kiếm được trong trò chơi.

4.Nếu các thành viên của liên minh đại lý bị cấm chơi trò chơi. Do vi phạm quy định hoặc tiền đặt cọc được trả lại cho thành viên. LK88 hoa hồng tương ứng sẽ không được LK88 phân phát cho liên minh đại lý. LK88 Ví dụ: thẻ tín dụng và thông tin ngân hàng. Được sử dụng để gửi tiền cho thành viên của liên minh phải được xem xét. LK88 Giữ lại hoa hồng có liên quan cho đến khi việc xem xét hoàn tất.

5.Các điều kiện trong hợp đồng sẽ là LK88 Thông báo sự chấp nhận của liên minh đại lý để bắt đầu thực hiện sau khi gia nhập LK88. Và đại lý có thể chấm dứt hoạt động bất cứ lúc nào, trong mọi trường hợp liên minh đại lý muốn chấm dứt hợp đồng. Phải thông báo bằng văn bản hoặc email trước bảy ngày. LK88 Kết quả hoạt động của liên minh đại lý sẽ được xem xét ba tháng một lần. Nếu đại lý không có thành viên hợp tác hiện có. Hợp đồng này có thể bị chấm dứt bất kỳ lúc nào. Nếu đối tác vi phạm quy định hợp đồng. LK88 có quyền chấm dứt hợp đồng ngay lập tức。

6.Nếu không có sự cho phép. LK88 không thể tiết lộ dữ liệu bí mật có liên quan nhà cái bao gồm phản hồi mà liên minh thu được. Báo cáo hoa hồng, tính toán, v.v.; liên minh đại lý có nghĩa vụ giữ bí mật tài liệu và dữ liệu bí mật sau khi hợp đồng chấm dứt.

7.Sau khi chấm dứt hợp đồng. Liên minh đại lý sẽ không cần thực hiện các quyền và nghĩa vụ của hai bên. Việc chấm dứt hợp đồng sẽ không làm giảm nghĩa vụ của đại lý trước khi chấm dứt hợp đồng.

Xem thêm : Điều khoản sử dụng tại Qh88 đăng nhập casino trực tuyến